Kierunki rozwoju i ramy prac

Dzięki licznym rozmowom i konsultacjom z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz reprezentantami sektora prywatnego udało nam się wspólnie wypracować priorytety dla kierunków realizowanych przez Program ekoObywatel.

Głównym celem naszych działań jest zauważalna poprawa jakości powietrza w wybranych lokalizacjach za pomocą takich rozwiązań jak:

  • redukcja śladu węglowego emitowanego przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • inwestycja w odnawialne źródła energii,
  • zmiany w systemie utylizacji odpadów – jeśli dotychczasowy emituje zbyt wiele trujących substancji (dwutlenku siarki, dwutlenku węgla itp.).

Dążymy do tego, aby bezpieczeństwo energetyczne w polskich miejscowościach nie koncentrowało się wyłącznie na potrzebach człowieka – kluczem jest także wzięcie pod uwagę potrzeb środowiska oraz uszanowanie miejscowego ekosystemu. Poprawa jakości powietrza to nie tylko promocja pozyskiwania prądu z bezpiecznych, odnawialnych źródeł. To także promocja transportu zbiorowego (pozwala na jednoczesną redukcję śladu węglowego oraz natężenia na drogach) i odejście od spalania śmieci, czyli zmiany, które przede wszystkim leżą w gestii samorządów terytorialnych.

Grafika po lewej stronie przedstawia finalny kształt odpowiedzialności Programu ekoObywatel i obszary, które mają zostać objęte reformą. Wymienione punkty tworzą całościowy projekt, który koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców na wielu poziomach.

O bezpieczeństwie energetycznym uczymy się od najlepszych

W ramach Programu ekoObywatel kładziemy nacisk na działalność w tych obszarach, gdzie możliwie szybko można dostrzec oczekiwane rezultaty – w zależności od sytuacji może to być poprawa jakości powietrza, redukcja stężenia smogu lub odnowa ekosystemu.

 

Mamy jednak świadomość, że lista źródeł i śladów negatywnego wpływu człowieka na środowisko nie jest zamknięta. Dlatego też wraz z Partnerami Merytorycznymi prowadzimy prace badawczo - rozwojowe umożliwiające poznanie kolejnych, dotychczas nieodkrytych lub niedostatecznie przeanalizowanych obszarów ochrony środowiska. Dzięki temu możemy mieć pewność, że posiadamy niezbędne i aktualne informacje umożliwiające nam sprawne działanie w zakresie odnawialnych źródeł energii, redukcji śladu węglowego oraz innych bezpiecznych rozwiązań pro-ekologicznych.

Kontakt


Zależy Ci na redukcji śladu węglowego w Twojej okolicy? Chcesz upowszechnić bezpieczne, odnawialne źródła energii, ale nie wiesz, jak przekonać do tego samorząd?

 

Zapraszamy do współpracy! Chętnie omówimy dostępne możliwości poprawy jakości powietrza oraz przedstawimy możliwe plany ochrony przyrody.

Kontakt