Ambasador programu - tylko dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Ambasador Programu ekoObywatel to nie tylko tytuł.

To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane raz w roku na okres 12 miesięcy. Jego wyjątkowość stanowi zarówno zamknięte grono uczestników posługujących się specjalnym certyfikatem, jak i kierunki rozwoju oraz działania nastawione na potrzeby społeczeństwa. Efektem prac prowadzonych przez Program ekoObywatel jest między innymi zmniejszenie śladu węglowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Warto zwrócić uwagę, że kluczową rolę w tych działaniach odgrywa zwiększenie udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

 

Program ekoObywatel to zbiór zbadanych obszarów wymagających wzrostu intensywności zaangażowania poszczególnych podmiotów. Celem tych starań jest widoczna poprawa lokalnej społeczności, co można przedstawić w wartości zakładanej przez Program tj. 20% zmniejszenia ilości śladu węglowego.

Ambasador bierze czynny udział w promowaniu, oraz budowaniu świadomości lokalnej społeczności realizując kierunki, idee i działania, które dążą do zaspokajania potrzeb i przybliżają do osiągnięcia celów  ekoObywateli,

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORZYŚCI

Niewątpliwie Jednostka Samorządu Terytorialnego, która jest Ambasadorem Programu oprócz szeregu zalet, które samo uczestnictwo w Programie niesie za sobą napotka dodatkowe korzyści będące uzupełnieniem katalogu działań zarówno wizerunkowych jak i poszerzy dotychczasowe możliwości rozwoju:

 • Unikalny dostęp do wiedzy eksperckiej:
  - Najnowsze trendy

  - Rozwiązania zagraniczne
  - Transgraniczna eko współpraca w zakresie ochrony środowiska

 • Świadomi i wyedukowani mieszkańcy
 • Budowanie wizerunku Jednostki Samorządu Terytorialnego na www.ekoObywatel.org oraz materiałach dystrybuowanych na skalę kraju (w uzgodnieniu z JST)
 • Prestiżowe członkostwo w społeczności Programu ekoObywatel.org
 • Kierunkowe dotarcie do mieszkańców w związku z aktualnie prowadzonymi działaniami/programami wsparcia
 • Wzrost zadowolenia lokalnej społeczności z podjętych działań przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego

Czas zmienić nawyki i przyzwyczajenia ,czas zadbać o siebie nawzajem. Obudzić ducha zmian i realizować działania skupiające się na lepszym jutrze. Naturze nie trzeba pomagać, wystarczy przestać z nią walczyć. Zacznijmy ją rozumieć i słuchać. Wywołamy dyskusję, społeczność pozwalającą na wymianę poglądów, realizowanie często wcześniej nieznanych lub nieśmiało przyjętych pomysłów. Zmieniając siebie zmienimy środowisko, w którym żyjemy.
 

Jedna zapalona świeca potrafi wywołać prawdziwy pożar zmian

Harmonogram

Styczeń

Listy intencyjne

Luty

Harmonogram

Marzec

Porozumienie i działanie

Kwiecień

Współpraca z Obywatelami